Verwijzing naar andere zorgverleners – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

Verwijzing naar andere zorgverleners

Het komt regelmatig voor dat patiënten worden verwezen door de huisarts naar een andere zorgverlener. Dat kan zijn een medisch specialist (bv een cardioloog of een psychiater), een paramedisch zorgverlener (bv een fysiotherapeut of een logopedist), of bv instanties als de thuiszorg, het maatschappelijk werk of het verpleeghuis etc etc.

Soms is een verwijsbrief noodzakelijk maar niet in alle gevallen.
Vaak kan de verwijzing door de huisarts rechtstreeks via het internet worden geregeld. Soms is een machtiging van de zorgverzekering nodig en voor bepaalde voorzieningen kunt u terecht bij de gemeente.

Aangezien de benodigde formulieren en/of verwijsbrieven sterk kunnen verschillen van situatie tot situatie is het verstandig om, in voorkomende gevallen, even met de huisarts (of met de doktersassistente) te overleggen.