Inschrijving op naam (ION) – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

Inschrijving op naam (ION)

De huisarts bij wie u staat ingeschreven als vaste patiënt ontvangt hiervoor een zg. abonnementstarief (ook wel inschrijftarief genoemd).

In de landelijke database ION (Inschrijving Op Naam) staat voor alle ingezetenen van het land geregistreerd bij welke huisarts hij of zij als patiënt staat ingeschreven en bij mutaties worden deze gegevens direct aangepast.

In geval van nieuwe patiënten dient de huisarts deze patiënten dan ook aan te melden bij dit ION register. Vervolgens kan bij de zorgverzekeraar worden aangetoond dat de nieuwe patiënt ook daadwerkelijk staat ingeschreven.

Soms komt het voor dat een vorige huisarts niet op de hoogte is van de verandering van huisarts en daarom doorgaat met declareren. Dit kan ertoe leiden dat u het verzoek krijgt om (soms voor een tweede keer) aan te geven bij welke huisarts u ingeschreven wenst te staan.