Spreekuur – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

Spreekuur

Indien u een afspraak maakt voor het spreekuur, dan wordt voor u een bepaalde tijd gereserveerd. De assistente kan om die reden informeren naar uw klacht. Zo kan zij de urgentie en de benodigde tijd voor het consult in overleg met u vaststellen.

Wij realiseren ons dat niet iedereen het prettig vindt om de reden van de afspraak te bespreken met de assistente en vanzelfsprekend staat het u dan ook vrij om de vragen van de assistente niet te beantwoorden indien u hiertegen bezwaar hebt.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen verzoeken we u niet meer dan één klacht per consult te bespreken.

Mocht u toch meerdere zaken aan de orde willen stellen of een uitgebreide kwestie willen bespreken dan bestaat altijd de mogelijkheid om extra tijd te reserveren.

Indien u ook (met u meekomende) familieleden op het spreekuur wilt laten onderzoeken dan verzoeken wij u om ook voor hen een afspraak te maken.