Klachten – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

Klachten

Mocht u ontevreden zijn en klachten hebben over de gang van zaken in de praktijk, laat ons dat dan vooral weten !

Klachten kunt u persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via de email bij ons kenbaar maken.
Wij realiseren ons terdege dat zaken anders kunnen verlopen dan uw of onze bedoeling is.
Indien u het ons laat weten kunnen wij daar mogelijk iets aan veranderen / verbeteren. Hiervoor gaan wij graag met u in gesprek !

Indien u er in een gesprek met de huisarts niet uitkomt dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Hij of zij helpt u en de huisarts de klacht samen op te lossen.
Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Klachten kunnen verband houden met uiteenlopende zaken zoals de behandeling door de huisarts of een medewerker, of de bejegening of de gang van zaken in de praktijk (wachttijden bijvoorbeeld).

Als de bemiddeling niet slaagt, kunt u besluiten uw klacht in te dienen als geschil bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg.

Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Voor meer informatie of het indienen van een klacht: www.skge.nl.