E mail consult – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

E mail consult

Online contact met uw huisarts is op dit moment nog mogelijk op twee verschillende manieren:

  1.  Rechtstreeks maar onbeveiligd via email
  2. Via een korte registratie procedure waarna u kunt inloggen in een beveiligde omgeving.

De nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei 2018 van kracht is zal er mogelijk toe leiden dat de onbeveiligde email contacten met uw huisarts niet langer mogelijk zijn zoals voorheen.

  1. Het rechtstreekse, onbeveiligde email contact met uw huisarts behoort nog wel tot de mogelijkheden (via info@huisartsmeijers.nl of via vragen@huisartsmeijers.nl). Maar aangezien deze vorm van communicatie verloopt langs een niet volledig te beveiligen verbinding is het niet langer mogelijk om medisch inhoudelijke vragen te stellen of te beantwoorden via deze weg.
  2. Na een korte en eenvoudige registratieprocedure (met uw persoonlijke e-mailadres en een door u te kiezen wachtwoord) kunt u een koppeling verkrijgen met ons computersysteem waarna u kunt inloggen in een volledig beveiligd en besloten gedeelte van onze website. Per keer dat u inlogt ontvangt u een zogenaamde ‘sessiecode’ waarmee u in staat bent een ‘E Consult’ aan te vragen. Ook is het langs deze route vaak mogelijk om rechtstreeks een afspraak voor het spreekuur te maken.

NB. contact via email zal in het algemeen een regulier consult of telefonisch consult niet kunnen vervangen !