E.(Erika) Bakker – Huisartsenpraktijk Meijers – Zuidhorn
Huisartsenpraktijk Meijers
Hanckemalaan 1e 9801 HJ
Zuidhorn

E.(Erika) Bakker

Functie: Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG)

Erika Bakker is sinds maart 2018 werkzaam als Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) voor huisartsenpraktijk Meijers. Zij verricht haar werkzaamheden i.h.a. in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Erika is orthopedagoog en zij heeft lange tijd als gezinsbehandelaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook heeft zij anderhalf jaar gewerkt als consulent Jeugd bij het CJG Westerkwartier.
Zij kan ouders, kinderen en jongeren helpen met uiteenlopende problemen op het gebied van opvoeding, geestelijke gezondheid etc. Dus bijvoorbeeld met problemen van een kind of jongere op school, problemen binnen het gezin, moeilijkheden met sociale contacten, angsten, stemmingsproblemen of gedragsproblemen.
Na een verwijzing door de huisarts zal samen met ouder(s) en kind worden geïnventariseerd wat er aan de hand is en wat nodig is om de problemen aan te pakken.

Terug naar overzicht